Блог
Валідація та верифікація методик вимірювань в лабораторії
24.10.2019
Акредитація лабораторій проводиться згідно з ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Вимоги до якості та компетентності». У цьому стандарті багато уваги приділяється валідації та верифікації методик, які передають суть назви стандарту і є невід'ємною частиною акредитації лабораторії.

Від цих двох процесів залежить правильне функціонування лабораторії, вірніше,  її право на роботу та проведення діагностики.

Проводити акредитацію лабораторій в Україні може Національне агентство з акредитації України, яке відповідає міжнародним вимогам згідно стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015. Але при бажанні замовника провести акредитацію можна через агентство з акредитації іншої країни, яке має право акредитувати медичні лабораторії відповідно до вимог ISO 15189:2015.

Чим відрізняється валідація від верифікації

  • Верифікація доводить компетентність лабораторії на проведення аналізів і отримання достовірних результатів за валідованою методикою
  • Валідація доводить, що методика здатна вирішити аналітичну задачу, а саме – отримати достовірні результати

Цілі валідації

  • Достовірні результати, наближені до середнього значення, яке отримано з численних результатів випробувань і прийнятого лабораторією контрольного значення
  • Отримання точного результату при багаторазовому вимірюванні або випробуванні одного зразка
  • Отримання точного аналізу при порівняльному застосуванні різних методів до одного зразка

Усі методики випробувань, що проводяться в лабораторії, які не мають первинної валідації, необхідно верифікувати. Це означає, що для коректної роботи лабораторії необхідно спочатку валідувати методики, а потім верифікувати.

При проведенні верифікації аналітичних методик в обов'язковому порядку проводиться кореляція, тобто порівняння методів для оцінки ступеня відповідності.

Валідація та верифікація на практиці

Припустимо, Ваша медична установа придбала для лабораторії гематологічний аналізатор BC-20s Mindray. Перше, що необхідно зробити, – це провести валідацію методики вимірювання на даному приладі. Цілі цього процесу описані вище. Клініцист валідує перевірюваний діагноз на підставі даних, отриманих з КДЛ. Оскільки верифікація – це процес більш складний, то частина відповідальності лежить на виробнику. У нашому випадку ХЛР як представник Mindray поставить Вам верифікований прилад.

Акредитація допомагає вдосконалити багато процесів і довести компетентність лабораторії в проведенні аналізів, а також мінімізувати людський фактор при встановленні діагнозу.